Support US!

Search This Blog

13 Jun 2008

Definasi As-Sunnah.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sunnah
Dari sudut bahasa Arab, as-Sunnah ialah cara (tariqah) yang diikuti dan yang biasa dan yang biasa, samaada baik mahupun keji.
Di sisi para Salaf, jika perkataan ini disebutkan bersendirian sebagai as-Sunnah, yang dimaksudkan ialah cara yang dipilih oleh Nabi di dalam melaksanakan hidayat yang diberikan kepadanya oleh Allah. Dalam erti kata lain as-Sunnah ialah cara (manhaj) Nabi yang merangkumi teori dan praktikal terhadap agama Allah di setiap peringkat kehidupan.

Di sisi ulama al-Ushul, as-Sunnah ialah apa yang datang daripada Nabi yang merangkumi kata-kata, perbuatan dan perakuan. As-Sunnah sisi mereka menjurus kepada sifatnya sebagai sumber kedua bagi perundangan Islam.


Pengertian lain untuk as-Sunnah di sisi ulama al-Usul ialah apa yang ditunjuk oleh dali Syara yang merangkumi al-Quran. Hadith dan ijtihad para Sahabat seperti pengumpulan al-Quran. Dari sudut ini as-Sunnah berlawanan dengan al-Bidaah.

Di sisi ulama al-Hadith, as-Sunnah ialah apa yang disandarkan kepada Nabi yang merangkumi kata-kata, perbuatan, perakuan, sifat dan sejarah samaada sebelum kenabian ataupun selepasnya. As-Sunnah di sisi mereka membawa erti yang sama dengan al-Hadith di sisi mereka.

Di sisi ulama al-Fiqh, as-Sunnah ialah apa yang berlawanan dengan Fardhu atau Wajib. Ianya juga dinamakan mustahab atau mandub iaitu apa yang diituntut oleh Syara bukan dalam bentuk kemestian, di mana pembuat mendapat pahala dan tiada dosa bagi orang yang meninggalkannya. As-Sunnah di sisi mereka menjurus kepada salah satu hukum-hukum Syara yang lima.

Berkenaan dengan tajuk blog ini, as-Sunnah yang pertama ialah cara ataupun manhaj Nabi s.a.w manakala as-Sunnah yang kedua ialah sumber kedua Islam yang merangkumi Islam secara keseluruhannya dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Penekanan di sini ialah dari sudut cara dan manhaj perlaksanaan yang terkandung di dalam adab-adab atau akhlak-akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Penulis mengambil bahan dan rujukan dari buku As-Sunnah dalam mengamalkan As-Sunnah yang ditulis oleh Ustaz Fadlan Bin Mohd. Jazakallahu Khairan Kathiran kepada Ustaz Fadlan Bin Mohd kerana menulis buku tersebut. Semoga ilmu yang dikongsi oleh beliau dapat dimanfaatkan bersama dan diberikan rahmat oleh Allah swt.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan