Support US!

Search This Blog

17 Jun 2008

Sumber ilmu

Di dalam Islam, ilmu adalah merupakan cahaya yang tidak ternilai harganya. Segala jenis ilmu datangnya dari Allah s.w.t jua. Allah s.w.t telah menjelaskan bahawa ilmu yang diberikannya kepada manusia hanyalah sedikit sahaja. Firman Allah s.w.t. (al-Isra’ 17:85):Maksudnya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja".

Dari sudut agama, ilmu hanya boleh diambil daripada Wahyu yang merangkumi dua sumber asasi iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Di samping itu, kefahaman terhadap dua sumber ini mestilah diambil daripada pakar-pakarnya yang merangkumi Rasulullah, para sahabat, para tabi‘in, para tabi‘i al-tabi‘in dan para ulama' yang menjejaki jejak-jejak mereka. Firman Allah s.w.t (al-Nisa’ 4:59):Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya."

Walaupun para pakar atau ulama' diberi tempat dalam ketaatan, akan tetapi sekiranya berlaku pertembungan pendapat, perlulah dikembalikan kepada dua sumber asasi ini jua iaitu al-Quran dan al-Sunnah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan