Support US!

Search This Blog

27 Jun 2009

Antara Khurafat dan Saintifik

Jika kita meneliti secara mendalam al-Qur’an sebuah kitab hidayah yang menekankan mentaliti saintifik atau ilmiah. Adapun sikap suka membenarkan apa sahaja cerita yang dibawa tanpa dianalisa atau diuji, apalagi pandangan turun temurun dari datuk nenek, maka mentaliti khurafat dan mentaliti pak turut amatlah bertentangan dengan seruan aI-Qur’an.

Ciri-ciri Islam yang menolak mentaliti pak turut atau khurafat ialah:

i- Kepercayaan Dan Amalan Berasaskan Keyakinan bukan Sangkaan(Dzan)

Dalam perkara asas atau pandangan hidup yang menyangkuti persoalan ketuhanan, alam, manusia dan kehidupan, isu-isu besar begini tidak boleh hanya berdasarkan kepada andaian atau sangkaan (dzan). Ia mestilah berasaskan ilmu yang benar, ertinya ilmu yang yakin. Mungkin perkara cabang atau furu' boleh sahaja setakat dzan. Orang-orang musyrikin dimurkai Tuhan justeru mereka hanya berpegang kepada sangkaan bukan
mereka. Firman Allah bermaksud:
"Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dan kebenaran (iktikad). Seseungguhnya Allah Amat Mengetahui akan apa yang mereka lakukan (alQur’an: Yunus:36).
Firman Allah lagi:
"Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dan kebenaran (iktikad) (alQur’an, al-Najm:28)
Demikian sanggahan al-Qur’an kepada para penyembah yang tidak tahu sebenarnya apa yang disembah itu. Mereka hanya sekadar ikut-ikutan sahaja.

Malah al-Quran menegaskan majoriti penduduk dunia sesat kerana percaya dengan serkap jarang mereka:

"Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta”.

Sebagai contoh, bagaimana orang Kristian menyangka dan menjadi pegangan mereka bahwa Nabi Isa mati dibunuh dan disalib pada hal Allah menerangkan:
"Dan (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa Ibn Maryam, rasulullah, pada hal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang-salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu serupa Isa). Dan sesungguhnya orang yang berselisih faham itu mengenai nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka pula tidak membunuhnya dengan yakin”
ii-Tidak Mengikut Nafsu dan Emosi
Sebagai mempertahankan sikap ilmiah, selain menolak serkap jarang, Islam juga menolak hawa nafsu dan emosi. Justeru itu seorang hakim yang sedang marah dilarang memutuskan sesuatu hukuman. Emosi menyebabkan orang tersesat dari kebenaran. Kaum musyrikin ditempelak oleh Allah s.w.t. kerana suka berpegang dengan ajaran atau amalan yang berasaskan dusta dan serkap jarang dan mengikut nafsu. Firman Allah
"Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya (bahwa dia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas lapisan pengelihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayat pertunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)?, oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak mahu beringat dan insaf? (Surah al-Najm:23).
iii) Menolak Taklid Buta
Islam menolak perbuatan bertaklid buta kepada ajaran datuk nenek tanpa diuji terlebih dahulu kebenarannya. Tidak menasabah orang terdahulu memaksa secara moral sehingga kita yang lebih terpelajar hanya terpaksa mengikut sahaja pandangan orang yang sudah berlalu tanpa berfikir panjang. Allah menentang sikap jumud dan taklid seperti dalam surah alBaqarah:170,171:
Sumber
http://al-ahkam.net

Cetak Halaman